Johtokunnan kokousten tiedotettavia päätöksiä

1004552_434760650004982_39279763465925369_n

JIPPO-junioreiden syyskokouksen ja johtokunnan kokousten tiedotettavia päätöksiä:

Johtokunnan 9.12.2014 kokous:

Läsnäolijat:     Jari Lauronen (puheenjohtaja), Marjo Pakarinen (poissa kohdat 10-12), Seppo Tanninen, Matti Karttunen, Linda Sottinen , Ari Niskanen, Jouni Turunen, Petri Sallinen ja Jouni Lehtimäki (toiminnanjohtaja).

KOKOUKSESSA TEHDYT TIEDOTETTAVAT PÄÄTÖKSET

 • Johtokunnan järjestäytyminen
  • Valittiin seuran johtokunnan varapuheenjohtajaksi Jouni Turunen
  • Päätettiin muodostaa hallintotiimiin ja valittiin sen puheenjohtajaksi Jari Lauronen ja jäseniksi Marjo Pakarinen, Seppo Tanninen, Matti Karttunen ja Petri Sallinen. Seuran toiminnanjohtaja osallistuu hallintotiimin toimintaan.
  • Päätettiin muodostaa operatiivinen tiimi ja valittiin sen puheenjohtajaksi Jouni Turunen ja jäseniksi Jaakko Honka-Hallila, Ari Niskanen ja Linda Sottinen. Seuran toiminnanjohtaja osallistuu operatiivisen tiimin toimintaan.

 

 • Hallinnolliset asiat – joukkueet
  • Nimitettiin Marko Ingatius P06 joukkueen joukkueenjohtajaksi.
  • Nimitettiin Sari Hämäläinen P06 joukkueen rahastonhoitajaksi ja myönnettiin edelliselle rahastonhoitajalle Teemu Purmoselle ero kyseisestä tehtävästä
  • Myönnettiin P06 joukkueelle lupa pankkikortin käyttöön. Pankkikortin käyttäjäksi nimettiin Ari Niskanen.

 

 • Hallinnolliset asiat – viestintä
  • Päätettiin, että seuran joukkueille tehdään mediakortit helpottamaan joukkueiden mainosmyyntiä. Mediakorttien organisointivastuu on hallintotiimillä.
  • Päätettiin laatia seuralle viestintäohjeistus. Ensimmäinen versio tulee olla valmis 31.1.2015 mennessä. Viestintäohjeistuksen laadinnasta vastaa hallintotiimi.

 

 • Valmennuksen ja pelaamisen asiat
  • Päätettiin hyväksyä P02 joukkueen ja Ylämyllyn Yllätyksen välinen yhteisjoukkuesopimus. Yhteisjoukkue käyttää nimeä Jippo Yj.

 KOKOUKSESSA TODETUT MUUT TIEDOTETTAVAT ASIAT

  • Merkittiin tiedoksi, että MyClub-järjestelmän käyttöönoton etenee suunnitellusti. Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien koulutus on käynnissä ja järjestelmän käyttö alkaa 1.1.2015. Järjestelmän avulla tehostetaan seuran tiedottamista ja taloushallintoa.
  • Merkittiin tiedoksi seuratukihankkeen tilanne. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Hankkeen avulla tehostetaan seuran hallinnon toimintaa ja tuetaan valmennuksen kehittämistä.
  • Merkittiin tiedoksi strategiatyön tilanne. Seuran toimintastrategia uudistetaan 2015 kevään aikana.

Merkittiin tiedoksi, että JIPPO-juniorit ry ja parturikampaamo Team ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Team tukee JIPPO-Juniorit ry:n toimintaa. Team sijaitsee Metropoli-kauppakeskuksessa, osoite Torikatu 29. Tukea saadaan kaikista asiakkaista, jotka mainitsevat JIPPO-Juniorit maksaessaan.

Aikaisempien kokousten tiedotettavat päätökset:

 • Tero Tahvanainen valittiin seuran päätoimiseksi valmentajaksi
 • Kalle Kangaspunta valittiin seuran tehoryhmävalmentajaksi
 • Pelaajan tauolle jääminen ja toimintamaksut: Tauolla oleva pelaaja vapautuu toimintamaksuista vain jos yhtäjaksoinen tauko kestää vähintään kolme kuukautta. Pelikauden aikana huhtikuu-lokakuu tauolle ei voi jäädä siten, että se vaikuttaa toimintamaksuun ellei tauko johdu sairaudesta tai vammasta, joka estää harjoittelun ja osallistumisen seuran toimintaan.
 • Joukkueenjohtajat toimittavat toimistolle pelaajalistat pelapassien ja vakuutusten ottamista varten. Kaikille 2004 – 2009 syntyneille pelaajille otetaan Palloliiton 4 euron vakuutu
Syyskokouksen tiedotettava päätös jäsenmaksuista:
 • Jäsenmaksu kaudelle 2015 on 35 euroa. Jäsenmaksu eriytetään toimintamaksusta ja se erääntyy vuosittain tammikuussa tai seuraan liityttäessä