KUTSU: JIPPO-junioreiden kevätkokous ke 15.4.2020 ISLO klo 19:00

kokous sketch

JIPPO-juniorit ry:n johtokunta kutsuu seuran jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Päivä: 15.4.2020 klo 19:00
Paikka: Itä-Suomen Liikuntaopisto, Länsikatu 15 Luokka 1.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a. puheenjohtaja
  b. sihteeri
  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään johtokunnan laatima vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
  –  Sääntömuutokset
 9. Päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tervetuloa!
Johtokunta
Jippo-juniorit ry

PS. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan seuran tulevaisuuden näkymistä.

HUOM! Tilaisuus siirretään mikäli valtiovalta ei salli kokoontumisia ko. ajankohtana.