KUTSU: JIPPO-junioreiden kevätkokous 27.6 Itä-Suomen Liikuntaopisto (ISLO)

Nuija

JIPPO-juniorit ry:n johtokunta kutsuu seuran jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Päivä: 27.6.2019 klo 18:00
Paikka: Itä-Suomen Liikuntaopisto, Länsikatu 15 Luokka 2.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a. puheenjohtaja
  b. sihteeri
  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään johtokunnan laatima vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
  –  Tilikauden muuttaminen
 9. Päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tervetuloa!
Johtokunta
Jippo-juniorit ry