KUTSU: Jippo-juniorit ry sääntömääräinen syyskokous 26.11.2019

kokous sketch

JIPPO-juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina  26.11.2019 Itä-Suomen Liikuntaopistolla (ISLO, Länsikatu 15) alkaen klo 18:00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa kaikki jäsenet !
JOHTOKUNTA

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
– Puheenjohtaja
– Sihteeri
– Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
– Kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä vuodelle 2020
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- sekä ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
9. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten palkkio 2020
10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (ei valita vuonna 2019)
11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2020-21
Erovuorossa:
– Ari Niskanen
– Joonas Kekäle (arvottu erovuoroon)
– Toni Madekivi (arvottu erovuoroon)
– Arttu Hiltunen (arvottu erovuoroon)
12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
13. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.
Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.