Kutsu: JIPPO-juniorit ry:n kevätkokous 21.6

Syyskokous

JIPPO-juniorit ry:n kevätkokous 21.6. klo 19.00 Tiedepuisto

JIPPO-juniorit ry:n johtokunta kutsuu seuran jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Päivä: 21.6.2017 klo 19:00
Paikka: Joensuun Tiedepuisto, rakennus 4B, 1 kerros, neuvotteluhuone Minerva, jonne käynti Linnunlahdentie puolelta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

6. Esitetään johtokunnan laatima vuoden 2016 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

7. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

9. Päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.
Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tervetuloa!
Johtokunta
Jippo-juniorit ry