KUTSU: JIPPO-juniorit ry:n Sääntömääräinen syyskokous ma 27.11.2017 Klo 18:00 ISLO

Syyskokous

JIPPO-juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 27.11.2017 Itä-Suomen Liikuntaopistolla (ISLO) alkaen klo 18:00, Luokka 1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa kaikki jäsenet
JOHTOKUNTA

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
– Puheenjohtaja
– Sihteeri
– Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
– Kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä vuodelle 2018
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- sekä ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
9. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten palkkio 2018
10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
– Vuonna 2017 ei puheenjohtajaa valita
11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2018-20
Erovuorossa:
– Ari Niskanen
– Marjo Pakarinen
12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
13. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.