KUTSU: JIPPO-juniorit ry:n Sääntömääräinen syyskokous to 22.11.2018 Klo 18:00 ISLO

Nuija

JIPPO-juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään TORSTAINA  22.11.2018 Itä-Suomen Liikuntaopistolla (ISLO, Länsikatu 15) alkaen klo 18:00, Luokka 1.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa kaikki jäsenet
JOHTOKUNTA

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
– Puheenjohtaja
– Sihteeri
– Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
– Kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä vuodelle 2019
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- sekä ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
9. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten palkkio 2019
10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2019-20
Erovuorossa:
– Anni Viitaniemi
– Satu Räsänen
12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
13. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.