JIPPO-junioreiden sääntömääräinen kevätkokous 29.6.
JIPPO-juniorit ryJulkaistu: 21.06.2021 12.42

JIPPO-junioreiden sääntömääräinen kevätkokous 29.6.

KEVÄTKOKOUSKUTSU

JIPPO-junioreiden sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.06.2021 Itä-Suomen Liikuntaopistolla (ISLO Länsikatu 15, Luokka 2) alkaen klo 18:30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

ESITYSLISTA

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle
 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Esitetään johtokunnan laatima 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 • Johtokunnan laajentaminen
 • Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
 • Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.
Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tervetuloa

JOHTOKUNTA
JIPPO-juniorit ry