JIPPO-juniorit ryJulkaistu: 14.10.2021 13.33

Seuran sääntömääräinen syyskokous 25.10.2021 ISLO:lla Tervetuloa!


SYYSKOKOUSKUTSU

JIPPO-juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 25.10.2021 Itä-Suomen Liikuntaopistolla (ISLO, Länsikatu 15) alkaen klo 17:00, Luokka 1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokoukselle

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • Kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan jäsen-, ainaisjäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
9. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten palkkio vuodelle 2022
(10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja. Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan syksyllä 2022)
11. Valitaan johtokunnan muut jäsenet (4–12 jäsentä) erovuoroisten tilalle toimintavuosille 2022–23
Erovuorossa:

  • Ari Niskanen
  • Perttu Kivivuori
  • Jussi Savolainen (arvottu erovuoroiseksi)
  • Kalle Kangaspunta (arvottu erovuoroiseksi)
  • Laura Rieppo (arvottu erovuoroiseksi)

12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia vuodelle 2022
13.
Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tervetuloa
JIPPO-juniorit ry
Johtokunta